Govor Predsjednika HKDU BiH Ivan Musa na 5. zasjedanju Hrvatskog Narodnog Sabora u Mostaru,06.04.2013.godine.


06.04.2013 14:56:22

Volio bih kao i svi vi ovdje nazočni , pored iskazivanja političke volje hrvatskog naroda u BiH da ovaj Hrvatski Narodni Sabor bude i izraz stvarne i efektivne vlasti hrvatskog naroda u BiH.
Nažalost različitim političkim igrama ostali smo bez Hrvatske republike Herceg-Bosne koju smo uz teške žrtve stvorili. Kao posljedica toga politički nerazumnog i gotovo samoubilačkog čina ušli smo u Federaciju sa Muslimanima-Bošnjacima/ po međunarodnom ugovoru kojemu su garant SAD, koje jednostrano promijenuše taj sporazum, zbog čije politike spram Hrvata, Hrvati sa prostora BiH poslije rata iseliše, /jadan i ciničan garant, i došli smo dotle da nam federalni partneri uopće ne dopuštaju da sami svojom slobodnom voljom, iskazanom na izborima biramo i postavljamo svoju vlast na razini zajedničke nam države BiH i na razini nesretne Federacije.
U izrazito neravnopravnoj borbi da sačuvamo kontitutivnost i suverenitet hrvatskog naroda u BiH sazvan je ovaj Hrvatski Narodni Sabor BiH. On, dakle nema efektivnu vlast, ali jeste izraz konstitutivnosti i suvereniteta hrvatskog naroda u BiH jer ovdje je ogromna većina svih izabranih hrvatskih dužnosnika u BiH, od općinskog do državnog nivoa. Ovdje je sve što hrvatski diše u Bosni i Hercegovini. 


Svjedoci ste s kojom smo politčkom mukom i kojom političkom borbom obranili konstitutivnost iskazanu kroz Vijeće Ministara BiH. Naši federalni partneri su tražili da najmanje pola Vijeća Ministara imaju oni, a drugu polovicu ili manje od toga da čine Srbi.
Poznato vam je da za člana Predsjedništva BiH imamo čovjeka kome karakter ne smeta da sa bošnjačkim glasovima sjedi na stolici hrvatskog člana Predsjedništva. Jasno je da to govori i kakav je karakter i naših federalnih partnera i koja je količina političkog šovinizma i antihrvatstva ugrađena u tu politiku. 


Austrijski diplomat,- koji je u početku skakutao od župnog ureda do ureda-je u ulozi visokog predstavnika, toj i takvoj politici, suspendirajući ustavno-pravni poredak omogućio da vlast u Federaciji formiraju bez legitimnih predstavnika hrvatskog naroda u BiH, dakle bez onih koje je hrvatski narod BiH svojom slobodnom voljom , iskazanom na izborima izabrao kao svoju vlast.
U tom prljavom poslu poništavanja konstitutivnosti hrvatskog naroda u BiH i svođenja BiH na dva naroda bez Hrvata, našim federalnim partnerima pomogla je i danas pomaže skupina naših kukavica.

Nisu u pitanju te bijedne fotelje, niti je u pitanju ta bijedna mrvica vlasti, niti su u pitanju njihove plaće, niti su u pitanju te Judine škude, u pitanju je u doslovnom smislu glava hrvatskog naroda u BiH. Ovdje se radi o glavi hrvatskog naroda u BiH, radi se o njihovom pravu da kao konstitutivan narod sam svojom voljom bira i postavlja svoju vlast u BiH. Naši federalni partneri upravo to rade, učiniti ovaj, a i svaki budući izlazak hrvatskog naroda na izbore uzaludnim, drugim riječima rečeno politički ga posve razvlastit.

Što reći o našim kukavicama koji imaju epizodnu ulogu u ovom, politički opasnom pothvatu naših federalnih partnera, motiviranih šovinizmom i antihrvatsvom. Nekoliko puta smo upozoravali da se iza maskote vuka Đapić-Đurišić krije Crven-kapica, da su i osnovani od onih s kojima su upravo sad,- naših Vošingtonskih federalnih partnera, da im je politički mentor i inicijator Lagundžijin čovjek kojeg su bili pokušali postaviti za predsjedatelja Vijeća Ministara,itd...
Oni znaju da se radi o glavi hrvatskog naroda, ne dakle o tim bijednim foteljama, o tim bijednim mrvicama vlasti, o tim bijednim Judinim škudama, nego o glavi hrvatskog naroda u BiH, da mu se ne dopusti da on sam svojom slobodnom voljom iskazanom na izborima bira i postavlja svoju vlast. Na jednak način na koji su se njihove partizanske obitelji iživljavale nad hrvatskim narodom poslije drugog svjetskog rata , služeći velikosrpskoj vlasti tako se oni danas iživljavaju nad hrvatskim narodom služeći našim federalnim partnerima. Božanski je opraštati, ali narod mora pamtiti i znati priču o vuku i Crvenkapici.

No, dame i gospodo moramo nešto činiti. Imamo, ne samo političko, nego i biološko pravo na obranu. Ugroženo je političko i biološko biće naroda kojem pripadamo i kojeg predstavljamo. Onima koji su u politici, a i onima koji su van politike i koji prate što se dešava na političkoj sceni naših federalnih partnera, jasno je da su naši federalni partneri politički posve napustili projekt Bosne i Hercegovine kao zajedničke države triju naroda. Njih više ta i takva BiH uopće ne interesira.
Umjesto toga oni žele svoju nacionalnu državu. To je nedvosmisleno došlo do izražaja na nedavno osnovanom i održanom Bošnjačkom kongresu na kojem je vlast i formalno preuzeo bivši reis efendija.

Predsjednik Bošnjačkog kongresa posve neuvijeno govori da njih ne interesira tronacionalna BiH, te da to nije njihov projekt i da se oni bore za svoju nacionalnu državu. Imajući to u vidu držim da je dalje besmisleno pregovarati sa Lagundžijom i Tihićem . Stvarna vlast je u rukama Predsjednika Bošnjačkog kongresa i treba ući u otvorene pregovore upravo sa gospodinom Cerićem, koji kontrolira cjelokupni politički korpus naših federalnih partnera. Mislim da bi mi trebali priznati našim federalnim partnerima pravo na njihovu nacionalnu državu, koju oni nedvosmisleno žele i za koju se bore. Jasno na bazi uzajamnog istog takvog priznanja s njihove strane hrvatskom narodu u BiH i na toj osnovi ući u pregovore sa gospodinom Cerićem. Sve drugo je besmisleno, jer naši federalni partneri ništa drugo ne prihvaćaju. Ja se nadam da će se stvari u tom pravcu dalje odvijati i da je to politička neminovnost. Zašto bi se samo Hrvati BiH borili protiv islamske države u centru Balkana u srcu Evrope. Ako to naši federalni partneri žele, na bazi uzajamnog priznanja naše je da tu realnost priznamo, jasno uz jednako takvo pravo hrvatskom narodu u BiH. Protiv islamske države u centru Balkana neka se bore oni koji su od nas moćniji. Suprotno od toga islamska država može biti saveznik Hrvatske Republike Herceg-Bosne.