Aktualnosti

  • Mladen Orlović-nositelj liste za grad Mostar

    HKDU je protiv prednacrta Zakona o Sveučilištu jer je skandalozan i potpuno štetan. Njime se ukida autonomija Sveučilišta, ne definira način finansiranja, ne osigurava  izvođenje nastave na hrvatskom jeziku, te ne definira znanstveno vijeće Sveučilišta što implicira da se mora povući iz procedure.

  • Više