Program


5. Sabor                                                 26. rujana 2009.
H K D U          “ 3. e n t i t e t “                  M o s t a r 
 
 
PROGRAM
 
HRVATSKE KRŠĆANSKE DEMOKRATSKE UNIJE
Bosne i Hercegovine
 
Proslov
 

     Hrvatsko političko biće artikulira svoje političke interese kroz hrvatske političke stranke, a hrvatsko duhovno biće kroz Katoličku crkvu u hrvatskom narodu u BiH, te kroz djelatnost znanstvenih i kulturnih društava.

      Hrvatski nacionalno biće nema u BiH mogućnosti kroz institucije vlasti ostvariti svoje nacionalne interese..
Dvoentitetska BiH,  nastala na temelju međunarodnog ugovora u Daytonu, podijelila je BiH na Republiku Srpsku, s posve srpskom dominacijom, i Federaciju BiH, s posve bošnjačkom dominacijom. Federacija je Washingtonskim sporazumom ugovorena kao federacija Bošnjaka i Hrvata. Naknadnim promjenama tog međunarodnog ugovora, koje su nametnute od strane visokog predstavnika Volfganga Petritscha, Hrvati su izgubili status ustavne pozicije u Federaciji čija je Vlada do tada imala paritetnu zastupljenost Hrvata i Bošnjaka. Nakon Petritschevih amandmana koji su u suprotnosti ne samo s Washingtonskim nego i s Daytonskim ugovorom Hrvati kao tvorbeni narod gube suverenitet u vlastitoj zemlji jer se sve odluke mogu donijeti bez njih, što poslije Petritschevih amandmana Bošnjaci u Federaciji apsolutno i čine pretvarajući Federaciju Hrvata i Bošnjaka u Republiku Bošnjačku, što ona u političkoj praksi stvarno i jest. To tim prije što Bošnjaci Hrvatima ne dopuštaju TV kanal na hrvatskom jeziku, sporno je i Sveučilište u Mostaru zbog nastave na hrvatskom jeziku, a izvođenje nastave na hrvatskom jeziku u osnovnim i srednjim školama naziva se segregacijom. Županije su zakonodavno, politički i financijski dovedene do ruba egzistencije i nemaju gotovo nikakve stvarne političke i financijske moći. Od strane visokog predstavnika Paddyja Ashdowna nametnut je “znameniti” Mostarski statut i to zato da Hrvati ne mogu imati vlast niti u jednom većem i značajnijem gradu BiH po osnovi brojčane većine, kao što je to slučaj u svim ostalim gradovima i općinama u BiH.
Hrvatski narod u BiH pokušao se političkim sredstvima oduprijeti takvom razvoju događanja najprije poslije Petritschevih amandmana i Vlade alijanse, gdje se išlo dotle da se nije poštivala izborna volja Hrvata u BiH. Uspostavljena je Hrvatska samouprava na onim prostorima koje su Hrvati nakon Daytona vojnički i civilno kontrolirali, što predstavlja teritorij koji su Hrvati vojnički unijeli u BiH nakon rata. Grubom primjenom vojne i policijske sile od strane međunarodne uprave srušena je Hrvatska samouprava, a desetinama hrvatskih političara zabranjuje se politički rad, a protiv najznačajnijih vode se montirani procesi, koji traju i  danas.
Kriminalizacija hrvatskih političkih kadrova u BiH, kriminalizacija tvrtki pod hrvatskom kontrolom ima za cilj posve dotući hrvatski narod u BiH. Nažalost, u tom procesu kriminalizacije svega što je hrvatsko pod firmom borbe protiv kriminala sudjeluju i neki Hrvati koji dodaju sol na ranu vlastitom narodu.
Nakon gušenja Hrvatske samouprave hrvatskom narodu u BiH trebalo je pet godina da političke vođe pokušaju ponovno političkim sredstvima pronaći izlaz iz situacije podstanarstva u vlastitoj zemlji. To su napokon uspjeli politički izraziti  Kreševskom deklaracijom, dokumentom koji je potpisalo šest hrvatskih parlamentarnih stranaka u BiH, koji nudi politički dogovor tri tvorbena naroda u BiH oko budućeg uređenja BiH na načelima jednake ustavne pozicije za sva tri naroda u BiH, ostavljajući mogućnost da se BiH uredi kao federacija triju naroda s mogućnošću teritorijalnog diskontinuiteta federalnih jedinica, kao specifičnosti BiH. HKDU BiH je kao stranka potpisnica Kreševske deklaracije aktivno sudjelovala u njenoj kreaciji, što se naročito odnosi na BiH kao federaciju triju naroda, s teritorijalnim diskontinuitetom federalnih jedinica. Kreševska deklaracija bila je i odgovor na sramotni izbor Željka Komšića za hrvatskog člana Predsjedništva od strane bošnjačkog naroda. Za narod kome drugi narod, samo zato što je brojniji, bira člana Predsjedništva u političkom smislu nema većeg poniženja i politički svodi ga ni na što. Ako nam drugi narod bira najviše pozicioniranu osobu u državi, onda je naš suverenitet apsolutno doveden u pitanje. To, s druge strane, pokazuje do kojih granica je u stanju ići bošnjačka politika u zatiranju hrvatskog suvereniteta u BiH.
Ili ćemo se kao narod iz ovog položaja iščupati, ili će nas nestati. Hrvati su iz Republike Srpske protjerani u ratu, a iz Federacije odlaze lišeni prava koja im kao narodu pripadaju pod političkim pritiskom bošnjačke većine.

HRVATSKA KRŠĆANSKA DEMOKRATSKA UNIJA-HKDU BiH
Tko smo mi
Uspostavom demokracije na prostorima Balkana nakon oslobođenja od komunizma hrvatsko političko biće se organizira u više političkih stranaka različiti političkih interesa, narodnjačkim, liberalnim i socijalno-komunističkim.
HKDU je narodna stranka koja se obraća svim ljudima u svim slojevima i skupinama društva naše zemlje.
Politika HKDU se zasniva na kršćanskom shvaćanju čovjeka i njegovoj odgovornosti pred Bogom, narodom i državom.
Za nas je čovjek grješno Božje stvorenje i nije konačna mjera svih stvari te je kao takav i ograničen u svom političkom djelovanju. I pored toga smo uvjereni da je čovjek sposoban i pozvan etički odgovorno uređivati svijet jer kršćansko poimanje čovjeka daje nam etičku osnovu za odgovornu politiku.
HKDU BiH je prožeta temeljnim vrijednostima kršćanskih demokrata srednjoeuropskih zemalja, a koje nas u biti razlikuju od socijal-komunističkog ili liberalnog shvaćanja društva, a to su: sloboda, pravednost i solidarnost
Sloboda

HKDU se, kada je u pitanju sloboda, zalaže za slobodan razvitak svakog pojedinca i njegove osobnosti. Sloboda ne zahtijeva samo prava, ona od pojedinca traži i određene obveze i odgovornost. Ako tražiš slobodu za sebe, budi spreman to pravo priznati i drugima.
Ono što kršćanske demokrate izdvaja od socijalističkog i liberalističkog poimanja čovjeka jest borba za izgradnju budućeg društva na temeljnim načelima kršćanskih vrijednosti koje su univerzalne i ništa ih ne može zamijeniti. Polazeći od toga, HKDU je kao stranka otvorena za pristup i svih ostalih ljudi, bez obzira na vjeru i naciju, koji prihvaćaju načela kršćanske demokracije. U tom smislu svaki član naše stranke dužan je svoje interese podrediti općim interesima kršćanske demokracije i socijalne pravde za sve ljude. Odgovornost pred Bogom i svojom savjesti određuje i naše okružje, što isključuje svaki vid liberalne demokracije. To je temeljni       postulat       HKDU-a. 
Pravednost
HKDU je u temelje svoje političke djelatnosti ugradila i načelo pravednosti kao vrlinu kršćanskog ćudoređa. Svakom pojedincu dati pravo koje mu pripada i po Božjim i ljudskim standardima. Čovjek je upućen na zajedništvo i s ostalim oko sebe i dužan je u tom odnosu biti pravedan, pomoći u nevolji, poštovati dostojanstvo svakog čovjeka i bratu oprostiti.
HKDU je svjesna da se pravednost nije dovoljno poštovala u heterogenom društvu kakvo je bosanskohercegovačko.
HKDU je spremna dati svoj puni doprinos za ostvarivanje minimuma socijalne pravednosti u raspodjeli zajedničkih dobara.
Solidarnost
S obzirom da su pojedinci i zajednice upućeni jedni na druge, poštivanje ljudske solidarnosti je neupitno. U kršćanskom poimanju čovjeka ugrađeno je da čovjek ne može  živjeti sam za sebe – on mora za dostojanstven život zastupati i prava drugih kao svoja osobna. Međusobna solidarnost u našem društvu bila je na velikoj kušnji koja, u cjelini gledajući, ipak nije iznevjerena.
Solidarnost nas obvezuje da u političkim odlukama moramo biti svjesni odgovornosti prema budućnosti.
HKDU se zalaže kako za solidarnost ljudi u BiH, tako i za solidarnost širom svijeta u zajednici naroda. Bez solidarnosti se ne može savladati jaz između bogatih i siromašnih. 

1. Ustavni položaj

      Ustavni položaj hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini je takav da je praktički sveden na položaj nacionalne manjine u vlastitoj zemlji. BiH u političkoj praksi funkcionira kao država sastavljena od Republike Srpske i Republike Bošnjačke.
Srbi su dominantni u Republici Srpskoj, a Bošnjaci muslimani u Federaciji Bosne i Hercegovine, što daje mogućnost  donošenja svih političkih odluka u državi i bez suglasja Hrvata. Tada su Hrvati u položaju da moraju posezati za zaštitom vitalnih nacionalnih interesa u Domu naroda Federacije BiH, Vijeću naroda u RS-u, Domu naroda BiH i pred Ustavnim sudom, što u praksi ne znači gotovo ništa.
U ne tako davnoj prošlosti bilo je pokušaja za promjenom stanja koje bi Hrvate dovelo u ravnopravan položaj s druga dva naroda, koji nisu urodili plodom.
HKDU kao odgovorna hrvatska politička stranka u Bosni i Hercegovini nastavila je daljnju političku aktivnost u traženju pravednog rješenja za hrvatski narod.

 

2. Ustavno rješenje
HKDU BiH se aktivno uključila u rješavanje nacionalnog pitanja skupa s ostalim predstavnicima hrvatskih političkih stranka.
U tom smislu 21. rujna 2007. godine u Kreševu  pet hrvatskih stranka i NSR za boljitak potpisali su «Kreševsku deklaraciju». Pored HKDU-a Deklaraciju su potpisali HDZ BiH, HDZ1990, HSS, HSP-Đapić-Jurišić, te NSR za boljitak. 
Kreševska deklaracija je usuglašeno stajalište hrvatskih političkih stranaka i NSR za boljitak ustavnog rješenja države Bosne i Hercegovine kao višenacionalne države.
Bitna karakteristika Kreševske deklaracije jest to što ona vidi i podrazumijeva državu na federalnom načelu na kojem bi sva tri naroda u BiH, Hrvata, Srba i Bošnjaka skupa s ostalim građanima uživali potpunu jednakopravnost, bez mogućnosti preglasavanja; BiH uređenu s tri federalne jedinice i tri  razine vlasti,  sudsku, zakonodavnu i  izvršnu.  Ta odrednica je i politička bit  HKDU BiH, za koju smo se kroz čitavu povijest naše stranke zalagali, pa je zato u cijelosti prezentiramo:
Kreševska deklaracija
Svjesni sudbonosnog značenja predstojećih ustavnih promjena za budućnost Bosne i Hercegovine u cjelini, a posebice za hrvatski narod u Bosni i Hercegovini, i odlučni u postizanju političkog suglasja među Hrvatima u Bosni i Hercegovini oko ovog najvažnijeg državnog i nacionalnog pitanja, mi predstavnici hrvatskih političkih stranaka Bosne i Hercegovine donosimo sljedeću DEKLARACIJU

O načelima Ustava BiH
Na temelju odgovornosti prema glasačima koji su nam dali povjerenje na posljednjim izborima i prema svim građanima Bosne i Hercegovine, odlučni smo ustrajati u zalaganju za europsku Bosnu i Hercegovinu u kojoj će hrvatski narod, zajedno s druga dva konstitutivna naroda, osigurati svoju suverenost i ravnopravnost na čitavom prostoru Bosne i Hercegovine. Opredijeljeni smo za vođenje ustavnih reformi u Bosni i Hercegovini u institucijama sustava i pod stalnim nadzorom javnosti.
Zalažemo se za cjelovitu ustavnu reformu u Bosni i Hercegovini, tj. za donošenje novog ustava Bosne i Hercegovine koji bi trebao stupiti na snagu, do isteka mandata sadašnjeg Visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Novi ustav Bosne i Hercegovine treba biti utemeljen na ovim načelima:

 • Bosna i Hercegegovina je suverena država u svojim međunarodno priznatim granicama; 
  * Bosna i Hercegovina je demokratska, socijalna i sekularna država, utemeljena na vladavini prava na načelima diobe vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku vlast koja se uspostavlja na temelju slobodnih i demokratskih  višestranačkih  izbora; 
  * Ljudska prava i slobode utemeljene Poveljom Ujedinjenih naroda i europskim konvencijama o ljudskim pravima i slobodama najveće su vrijednosti sustava i sastavni su dio ustavnopravnog uređenja Bosne i Hercegovine; 
  * Ostvarivanje ravnopravnosti konstitutivnih naroda, Bošnjaka, Hrvata i Srba na razini države Bosne i Hercegovine  osigurava  se  uvođenjem: 
  -načela razmjernosti korigiranog minimalnim i maksimalnim kvotama u izboru zakonodavne vlasti, 
  - načela pariteta u izboru i imenovanju izvršno-predstavničke i sudske vlasti i ostalih institucija Bosne i Hercegovine, 
  - načela rotacije u rukovođenju institucijama Bosne i Hercegovine, 
  - načela konsenzusa pri odlučivanju i uvođenjem efikasnog načina zaštite interesa konstitutivnih naroda pri odlučivanju za koje nije predviđen konsenzus; 
  * Kolektivna prava nacionalnih manjina u Bosni i Hercegovini uređuju se na razini europskih standarda o pravima nacionalnih manjina u zemljama Europske Unije; 
  * Novim ustavom Bosne i Hercegovine napušta se postojeći dvoentitetski ustroj Bosne i Hercegovine i uspostavlja se novi funkcionalniji i pravedniji ustroj, po kome ni jedan od konstitutivnih naroda neće biti povlašten  niti         diskriminiran; 
  * Bosna i Hercegovina je decentralizirana država, koja ima tri razine vlasti: državnu, srednju i lokalnu; 
  * Državna i srednja razina vlasti ustrojavaju se po načelu podjele vlasti na zakonodavnu, izvršnu i sudsku; 
  * Srednja razina vlasti se uspostavlja na temelju povijesnih, etničkih, zemljopisnih, gospodarskih, prometnih i drugih bitnih kriterija uz mogućnost teritorijalnog diskontinuiteta pojedinih ustrojbenih jedinica; lokalna razina vlasti (općine i gradovi) jesu jedinice lokalne samouprave i uprave koje nisu unaprijed zadane, nego se na čitavom teritoriju iznova organiziraju na istim načelima, bez posebnog statusa, a vlast se konstituira       na     načelu         razmjernosti; 
  * Sarajevo, kao glavni grad Bosne i Hercegovine, ima poseban status koji će se urediti zakonom na razini Bosne  i Hercegovine; 
  * Izvorne nadležnosti pojedinih razina vlasti, podijeljene nadležnosti između pojedinih razina vlasti kao i opća nadležnost (nadležnost koja taksativno nije dodijeljena nijednoj razini vlasti) uspostavit će se na funkcionalnom načelu, sukladno Konvenciji o lokalnoj samoupravi, uzimajući u obzir specifičnosti Bosne i Hercegovine.

   
   

3. Pravna država
Demokracija i pravna država čine neodvojivu cjelinu. Pravna država je suprotnost policijskoj državi, u kojoj vlada samovolja vladajuće političke elite.
Bosna i Hercegovina kao pravana država treba poštovati sva ona načela i postupke koje osiguravaju slobodu pojedinca i njegovo sudjelovanje u političkom i javnom životu.
4. Očuvanje etičnih vrijednosti hrvatskog naroda
   u Bosni i Hercegovini
HKDU svoje korijene ima  u kršćanskoj moralnoj etici, u cijelosti je sačuvala kršćanske svjetonazore i kršćansko poimanje čovjeka. To je komplementarno kršćanskoj filozofiji i predstavlja konzervativno shvaćanje vrijednosti, pa se ponekad podrazumijeva da je kršćanska demokracija u mnogim odrednicama konzervativna. Ne negirajući taj čimbenik, možemo samo dodati da je to progresivni konzervatizam koji odbacuje sve ono što čovjeku umanjuje njegovu vrijednost.
HKDU priznaje ljudsko dostojanstvo - također nerođenog djeteta. HKDU se protivi pobačaju kao jednoj vrsti eutanazije nerođenog djeteta, te svakom uplitanju znanosti u Božje nadahnuće u tvorbi čovjeka.
Istospolni brakovi za HKDU su neprirodni i neprihvatljivi pa ih svrstavamo u ljudsku izopačenost. Za nas je brak muškarca i žene najsvetiji izvor budućeg života i opstojnosti ljudskog roda. Ako su naša djeca naša budućnost, a to i jesu, onda njihov odgoj ne može biti prepušten stihiji. Svakom djetetu potrebna je roditeljska skrb, pratnja u odrastanju roditeljski autoritet, samo tako odgojena djeca jamče svjetliju budućnost. HKDU će se kao i do sada zauzimati za olakšice majkama rodiljama, poridljska odsutnost, prilagodljivije radno vrijeme, novčane naknade te ostale pripadajuće pogodnosti.
HKDU pridaje punu pozornost skrbi o osobama starije životne dobi. Zalažemo se za pružanje optimalnih uvjeta za njihovu nesmetanu starost i na taj način uvažiti njihovo životno djelo. Ne isključivati ih iz društvenih zbivanja a poticati njihovu pomoć u obitelji poradi očuvanja kulturnih vrijednosti i tradicionalnog načina života. Pa i kada se primaknu okončanju života, moraju biti dostojno zbrinuti. Eutanaziju kao sredstvo prinudnog okončanja života iz etičkih razloga ne podržavamo.
5. Očuvanje nacionalnog i kulturnog identiteta
U prethodnim poglavljima već smo se osvrnuli na nacionalnu suverenost hrvatskog naroda u Bosni i Hrcegovini i koje su to vrijednosti koje treba njegovati i čuvati za buduće naraštaje.
Ponajprije, kada se govori o jeziku kojim govore Hrvati u Bosni i Hercegovini, onda je to hrvatski standardni jezik i pismo latinica. Hrvatski jezik i pismo moraju biti u svim područjima društvenog života, znanstvenim, političkim i kulturnim institucijama, školama i sveučilištu. HKDU neće nikada podržati projekte koji dovode u pitanje opstojnost hrvatskog jezika u obrazovnim institucijama.
Sustavno  je potiskivanje hrvatskog jezika iz uporabe, posebno kada je riječ o javnim elektronskim medijima. HKDU je stajališta da hrvatski narod u Bosni i Hercegovini ima neotuđivo pravo na svoj TV kanal kao i druga dva naroda.
Briga o mladim ljudima svakako je jedna od temeljnih zadaća HKDU-a i njenog djelovanja u hrvatskom narodu i njihovo aktivno uključivanje u sve pore kulturnog i društvenog života Hrvata u Bosni i Hercegovini.
HKDU u svom političkom djelovanju aktivno će surađivati s Katoličkom crkvom i crkvenim institucijama budući da Katoličku crkvu smatramo vrhovnim moralnim autoritetom hrvatskog naroda.

6. Hrvatski branitelji
U svom političkom djelovanju HKDU će poštovati čast i djelo Domovinskog rata i svijetle tradicije Hrvatskog vijeća obrane. Hrvatsko vijeće obrane je istinska snaga i vojna sila koja je obranila Hrvate na prostorima Bosne i Hercegovine. Hrvatska mater i hrvatski vojnik je vojna sila Hrvata koji su sebe ugradili za opstanak i jednakopravnost Hrvata u Bosni i Hercegovini, i briga o njima je jedan od temelja djelovanja HKDU-a.
Naša je trajna obveza osigurati punu skrb za obitelji poginulih branitelja pripadnika Hrvatskog vijeća obrane i za sve stradalnike Domovinskog rata, pripadnike Hrvatskog vijeća obrane.
7. Gospodarstvo
HKDU je stajališta da se gospodarstvo u Bosni i Hercegovini nakon ratnog razdoblja izuzetno sporo i teško oporavlja. Devastirani gospodarski objekti, gubitak tržišta, zastarjela i nekonkurentna tehnologija, nedostatak kapitala, nestabilno unutarnje političko uređenje i neriješeno nacionalno pitanje triju naroda je nepovoljno ozračje za razvoj gospodarstva a napose proizvodnje. Pored navedenih viših razloga, u našem društvu su jako izraženi i subjektivni razlozi koji izravno utječu na dodatno razaranje gospodarstva i drušva uopće, kao na primjer korupcija, golem birokratski aparat države u cijelini, loši zakonski propisi, nedovoljna stručnost izvršne i zakonodavne     vlasti,        politiziranje     gospodarstva, nekontrolirana privatizacija itd.
Posljedice ovakvog stanja i te kako su vidljive: sve veća nezaposlenost,  povećani broj umirovljenika i niske mirovine, stalno povećanje uvoza uz smanjenje izvoza, unutarnja prezaduženost, zdravstvena i socijalna nesigurnost itd.
HKDU drži da osnovni uzrok svih negativnih pojava koje sprječavaju gospodarski rast i napredak Bosne i Hercegovine proizlazi iz neriješenog nacionalnog pitanja i unutarnje političke nestabilnosti, prvenstveno rješavanje tog pitanja na načelima europskih standarda može dovesti do pomaka u svim segmentima gospodarstva i eliminacije već dijelom spomenutih negativnih razarajućih društvenih pojava.   
8. Zdravstvo i socijalna politika
U svakoj državi dobro organiziran sustav socijalne skrbi širokog pučanstva u velikoj mjeri pridonosi socijalnom miru i sigurnosti zemlje. Tu sigurnost ne može im priskrbiti isključivo država jer se to kosi s načelom da i pojedinac u tom lancu snosi i dio svoje osobne odgovornosti.
HKDU shvaća svu složenost sustava socijalne zaštite građana i u tom kontekstu izgrađuje i svoj vlastiti stav. Poučeni negativnim iskustvom iz prošlosti, kupnjom socijalnog mira, zahvaćanjem iz društvene kase /koja nije bez dna/ došli smo u stanje socijalnog kolapsa države.
HKDU, u tom smislu, zalagat će se:
-provesti kompletnu reformu socijalnog sustava u državi, što podrazumijeva korištenje pozitivnih iskustava razvijenih zemalja
-isključiti mogućnost da jedino država financira socijalnu i zdravstvenu zaštitu
-otvoriti prostor za osiguranje u osobnoj odgovornosti
-osigurati funkcioniranje sustava međugeneracijske solidarnosti, što podrazumijeva da se vrijeme provedeno u odgoju djece kompenzira kroz doprinos u mirovinskom sustavu osiguranja.
Kad je riječ o zdravstvu kao neodvojivom segmentu socijalne politike, onda slijedi i njegova reforma i prilagodba novim trendovima u svijetu. U tom smislu HKDU smatra da u dosadašnjem sustavu zdravstvene zaštite nije dovoljno poticana i prevencija, što u svakom slučaju treba ispraviti.
Napretku u reformi zdravstvene zaštite  pridonosi i razvitak obiteljske medicine. Privatna liječnička praksa i slobodan izbor liječnika su prioriteti koji unaprjeđuju zdravstvenu zaštitu, što u cijelosti podržavamo. O svemu navedenom struka će dati svoju konačnu riječ, a HKDU je uvijek spremna ustrajati za sve ono što je u službi čovjeka i za čovjeka.
9. Zaštita i unapređenje životnog okoliša  
Bezobzirno uništavanje prirodnih resursa, posebno ekspanzija prljavih tehnologija, sve više zabrinjava čovječanstvo i dovodi u pitanje opstanak čovjeka na našem planetu. HKDU će se zalagati za provedbu svih dokumenata o zaštiti ljudskog okoliša koje je donijela međunarodna zajednica u cilju zaustavljanja devastacije prirodnih resursa.
10. Bosna i Hercegovina demilitarizirana država
HKDU je stava da Bosna i Hercegovina treba biti demilitarizirana država a taj stav je jasan i može se jednostavno definirati – bolje je demilitarizirana Bosna i Hercegovina nego da ponovno oružane snage, koje sami financiramo, budu zloupotrebljene.
Dodatan argument jest da ovako ratom osiromašena zemlja i slabe gospodarske moći ne mogu financirati tako skup vojni sustav. I napose stoga što sigurnost narodima i građanima Bosne i Hercegovine može osigurati ulazak Bosne i Hercegovine u Europsku Uniju i u euroatlantske integracije.